FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NAŠE AKCE, REKLAMA
Ukrajinsky

Značkařský tábor Usť Čorná 2009

14.8.2009 | Aleš Kučera
Turistický rozcestník pod Sihljanskim

První srpnový týden, ve dnech 1. - 8. 08. 2009, proběhl v okolí ukrajinské obce Usť Čorná, v pohoří Horhany a Svidovec již třetí turnus značení turistických tras v ukrajinských Karpatech. Od loňského roku nad budováním systému turistických tras v Zakarpatské oblasti Ukrajiny převzala ukrajinská horská služba - HPRZ MNS (Horský vyhledávací a záchranný oddíl ministerstva zvláštních věcí). Cílem ukrajinské horské služby je ve spolupráci s českým Karpatským turistickým spolkem, Klubem českých turistů a polským COTG PTTK a sdružením Karpacke sciezki vytvořit normu značení turistických tras a vybudovat systém značených turistických tras. V současné době je v Ivano - Frankovské oblasti vyznačeno cca 400 km tras (v okolí Osmolody a Bystrice) a na Zakarpatí cca 250 km tras (v okolí Usť Čorné a Koločavy).

Tohoto ročníku se zúčastnilo v Usť Čorné 28 účastníků, z toho 10 Poláků, 16 Čechů a 2 ukrajinští přátelé. Potěšila nás i návštěva Karla Markvarta, předsedy rady značení KČT, který nám již třetím rokem metodicky pomáhá a nyní se podílel na vlastním značení. Tento rok se práce přesunuly především na pohoří Svidovec, přes které vede významná trasa přechodu na Jasiňu a Rachov, současně byly připraveny i alternativní sestupové trasy, po konzultaci s místní horskou službou s ohledem na loňskou tragickou událost v údolí Turbatu a Usť Gladynu. Aktuální rozsáhlá těžba dřeva na konci údolí Plajské nás donutili uzavřít vloni dokončenou zelenou nástupní trasu na Sivulju a zcela ji přeznačit - www.karpatywschodnie.pl

Značkařské práce na trase na Tempu Rozcestník na Tempě

Tímto bylo završeno tříleté značení v okolí Usť Čorné, díky spolufinancování vládou České republiky, prostřednictvím organizace Člověk v tísni a ve spolupráci s HPRZ MNS. Usť Čorná má tak plně funkční značené turistické trasy (a navazující na systém turistických tras v Ivano - Frankovské oblasti) vhodné k přechodům do Koločavy přes poloninu Krásna, přes Popaďu do Osmolody, přes Sivulju do Bystrice, přes Okulu a Trojaskou do Jasině a vyznačeny západní nástupy na Svidovec - na vrchol Tempa jak z obce Usť Čorná, tak z obce Krásná.

Tento rok byly práce nejvíce náročné na přesuny, do konců dolin Plajské, Turbatu nebo Mokranky se po velmi špatných cestách v údolí jede více než 3 hodiny jedním směrem. Během týdenního turnusu se uskutečnily i tři dvoudenní značkovací pochody s noclehem na hřebenech, kam bylo potřeba vynést nejenom vlastní batožiny, stany a vodu, ale i značkařský materiál a kovové tyče a stříšky rozcestníků.

Podařilo realizovat plný rozsah prací - osadit 9 rozcestníků (z toho 5 jich bylo vyneseno na vrcholy, kde byly usazeny do země a zabetonovány), prořezat a vyznačit 53 kilometrů turistických tras. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování za nasazení a vytrvalost i případě nepříznivého počasí, které letní bouřky přinesly. Tento rok probíhal i za vydatné technické a organizační pomoci ukrajinské horské služby HPRZ MNS, vlastního značení v okolí pramene Černé Tisy a sedla Okula se zúčastnil náčelník Zakarpatské HPRZ Viktor Opalenik a jeho zástupce Peter Mytro, celou práci v terénu koordinoval a připravil Jurij Kosťak, náčelník usťčorňanské horské služby.

Zvláštní poděkování patří dárcům a sponzorům turistického značení, tento rok firmě Apollo Art která zacelila redukci v plánovaném profinancování, a všem dobrovolníkům, kteří bez nároků na odměnu vyznačovali trasy.

Bohužel smíšené pocity na celé akci dobrovolníků zanechaly nesmyslné osobní prohlídky našich účastníků při návratu na Slovensko, arogance na slovenské celnici v Ubľe při vstupu do EU …, část účastníků na naše doporučení vstoupilo do EU přes Maďarský přechod Berehovo - Lužanka, kde byli profesionálně a příjemně odbaveni.

Prislop Budování rozcestníku na rozc. Gladyn

Trasy vyznačené v roce 2009

 • trasa modrá Ust Turbat - Ust Gladyn - Okula / 17 km
 • trasa žlutá Ust Gladyn - pramen Tisy - Okula / 6 km
 • trasa modrá sedlo Okula - Trojaska / 9 km
 • trasa zelená obec Krásná - Tempa / 12 km
 • trasa žlutá dolina Mokranky - Prislop / 4 km
 • trasa červená - doznačení Stohy - Tempa / 5 km
 • zelená trasa - přeznačení v dolině Plajská / výstup na Urva Peklo - 12 km

Realizované rozcestníky

 • Tempa - vrchol 1 634 m, rozcestník zelená / červená
 • Trojaska - vrchol 1 702 m, rozcestník modrá / červená
 • Okula - sedlo 1 193 m - rozcestník modrá / žlutá
 • Pramen Tisy 1 225 m - rozcestník zelená / žlutá
 • Ust Turbat 710 m - rozcestník modrá / zelená
 • Ust Gladyn 950 m - rozcestník modrá / žlutá
 • Na plynovodu (pod Sihljanskij) 1 490 m - rozcestník červená / alternativní sestup do Německé Mokré
 • UČ - pod Jalynkou - odbočka žlutá / modrá
 • UČ - Lesorub - nový rozcestník červená / zelená / žlutá

Montáž směrovek - rozcestníků na sloupy veřejného osvětlení

 • dolina Mokranky / konec obce N. Mokrá, odbočka na Prislop / u závory
 • dolina Teresvy / obec Krásná most - odbočka na Tempu
 • obec Krásná - východisko tras / kostel

Trasy vyznačené v předchozích letech

Fotografie poskytli:

Krystyna Jaworska, Irek Józwik, Igor Hoření, Tomáš Hoření, Oleksa Livinský, Valentyna Vasylova, Przemysław Misiąg, Lubomir Štangler, Adam Lebeda, Vasyl Hutyrjak, Michal Organ, Katarzyna Wnek, Małgorzata Draganik, Magdalena Kowalska. Autor jim děkuje za zaslání fotografií.

Souběžně s budováním letního turistického značení probíhá i zimní část projektu, pod patronátem Horské služby České republiky a Horské záchranné služby Slovenska zaměřený na lavinovou prevenci při zimních přechodech – viz:

Mapa tras k roku 2009

Табір маркувальників Усть-Чорна 2009

У перший тиждень серпня, від 1 до 8.08.2009, в околицях українського села Усть Чорна, в гірських масивах Горгани та Свидовець відбувся третій тур маркування туристичних стежок в українських Карпатах. З минулого року за побудову системи туристичних стежок в Закарпатській області України взялася українська гірська служба – ГПРЗ МНС (Гірський пошуково-рятувальний загін Міністерства з надзвичайних ситуацій). Метою української гірської служби у співпраці з чеською Карпатською туристичною асоціацією, Клубом чеських туристів (КЧТ), польським CO PTTK та асоціацією «Карпатські стежки» є створення норм і стандартів маркування туристичних стежок та затвердження їх на рівні українського держстандарту, а також створення системи маркованих туристичних стежок. На даний час в Івано-Франківській області промарковано близько 400 км туристичних стежок (близько Осмолоди та Бистриці), а на Закарпатті – близько км стежок (навколо Усть Чорної та Колочави).

У цьому році в таборі в Усть Чорній взяло участь 28 учасників, у тому числі 10 поляків, 16 чехів і 2 українських друзів. Задоволені ми були і візитом Карл Маркварта, голова ради KЧT, який вже третій рік допомагає нам методично, і тепер безпосередньо взяв участь у маркуванні. Цього року робота перемістилася передусім в гірський масив Свидовець, через який веде важливий маршрут переходу на Ясіню та Рахів, водночас були підготовлені альтернативні маршрути для підйому та спуску, після консультацій з місцевою гірською службою з огляду на минулорічну трагічну подію в долині Турбату та Усть Гладину. Через актуальну значну вирубку лісу в кінці долини Плайська ми змушені були закрити закінчений минулого року зелений маршрут на Сивулю, і повністю його пере маркувати - www.karpatywschodnie.pl.

Таким чином було завершено трирічне маркування в околицях Усть Чорної, завдяки спільному фінансуванню з боку уряду Чеської Республіки, посередництвом організації «Людина в скруті» і у співпраці у співпраці з ГПРЗ МНС. Таким чином, Усть-Чорна має повністю функціонуючу систему позначених туристичних стежок (і пов’язану з нею систему туристичних маршрутів в Івано-Франківській області), придатну для переходу до Колочави через полонину Красна, через Попадю до Осмолоди, через Сивулю до Бистриці, через Окул та Трояску до Ясіні, і промарковані західні виходи на Свидовець - на вершину Темпа як із села Усть Чорна, так і з села Красна.

Цей рік був найбільш трудомістким щодо пересування, зокрема до кінців долин Плайська, Турбат або Мокрянки треба їхати дуже поганими дорогами більш ніж 3 години в один бік. Протягом тижневого туру відбулися і три дводенні маркувальні походи з нічлігом на гребені, куди необхідно було винести не лише наші власні рюкзаки, намети та воду, а й маркувальний матеріал, металеві стовпчики та дахи для вказівників.

Вдалося реалізувати роботу в повному обсязі – встановити та оснастити 9 покажчиків (із яких 5 були доставлені на вершини, де були закопані у ґрунт та забетоновані), прорізати та промаркувати 53 км туристичних маршрутів. Всім добровольцям належить велика вдячність за самовідданість і наполегливість, особливо через те, що несприятлива погода цього літа принесла бурі і затяжний дощ. Цьогорічний тур відбувався з істотною технічною та організаційною допомогою в української гірської служби ГПРЗ МНС, безпосередньо у маркуванні в околицях джерела Чорна Тиса та сідловини Окула взяв участь начальник Закарпатської ГПРЗ МНС Віктор Опаленик та його заступник Петро Митро, всю роботу скоординував на підготував на місці Юрій Костяк, начальник усть-чорнянської гірської служби.

Особлива подяка належить донорам та спонсорам туристичного маркування, цього року – фірмі «Аполло Арт», яка допомогла під час зменшення запланованого фінансування, а також всім добровольцям, які без претензій на винагороду маркували маршрути.

На жаль, не дуже добрі враження справив безпричинний особистий огляд учасників нашого туру під час повернення через Словаччину, зарозумілість та зверхнє ставлення на словацькій митниці в Ублі під час в’їзду до ЄС..., частина учасників на нашу пораду звернула вбік, і заїхала до ЄС через угорський перехід Лужанка неподалік Берегова, де були професійно і приємно перевірені.

Маршрути, промарковані у 2009 році

 • Синя лінія Усть Турбат - Усть Гладин - Окула / 17 км
 • Жовта лінія Усть Гладин - Джерело Тиса - Окула / 6 км
 • Синя лінія сідловина-перевал Окула – Трояска / 9 км
 • Зелена лінія село Красна – Темпа / 12 км
 • Жовта лінія долина Мокрянки – Прислоп / 4 км
 • Червона лінія – домаркування Стоги – Темпа / 5 км
 • Зелена лінія – повторне маркування в долині Плайська / вихід на Урва Пекло - 12 км.

Реалізовані вказівники маршрутів

 • Темпа – вершина 1 634 м, покажчик зелена / червона
 • Трояска – вершина 1 702 м, покажчик синя / червона
 • Окула – сідловина 1 193 м – покажчик синя / жовта
 • Джерело Тиси 1 225 м – покажчик зелена / жовта
 • Усть Турбат 710 м – покажчик синя / зелена
 • Усть Гладин 950 м – покажчик синя / жовта
 • На трубопроводі (під Сиглянським 1 490 м – покажчик червона / альтернативний спуск до Німецької Мокрої
 • Усть Чорна - під Ялинкою - поворот жовта / синя
 • Усть-Чорна - лісоруб - новий покажчик червона / зелена / жовта

Установка покажчиків та вказівників на стовпах вуличного освітлення

 • Долина Мокрянки / кінець села Німецька Мокра, поворот на Прислоп / Біля шлагбаума
 • Долина Тересви / село Красна міст - поворот на Темпу
 • село Красна – старт маршрутів / Церква

Маршрути, марковані в попередні роки

Маршрути, марковані у попередні роки

Фотографії надали: Христина Яворська, Ірек Йозвік, Ігор Горжені, Томаш Горжені, Олекса Лівінський, Валентина Василова, Пржемислав Місяг, Любомир Штанглер, Адам Лобода, Василь Гутиряк, Міхал Орган, Катаржина Внек, Малгоржата Драганік, Магдалена Ковальська. Автор їм дякує за надіслані знімки.

Паралельно з будівництвом літнього туристичного маркування відбулася і зимова частина проекту під егідою гірської рятувальної служби Чеської Республіки та Словацької гірсько-рятувальної служби, спрямована на запобігання лавинам під час зимових переходів - див:

Oblíbený portál Hauzi.cz Vám nabízí na výběr chaty a chalupy ze všech koutů země.

Dopřejte si ubytování na horách.

Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše.

Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatry.