FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NAŠE AKCE, REKLAMA

Mapa Užanského parku v prodeji

29.6.2011 | Aleš Kučera

Na většina turistických map je území za slovenskou východní hranicí zalito pouze zelenou barvou, hustota vrstevnic dává tušit pouze hluboká údolí a chybějící jakékoli stopy po civilizaci evokuje zvláštní pocit zvědavosti. Krajina vlků a medvědů, dlouhé roky přísně střežena neoblomnými pohraničníky vyvolává ještě dobrodružnější představy - "země nikoho" za ostnatým drátem lákala k prozkoumání. Na polských mapách Bieszczad se za východní hranicí objevují názvy meziválečné (opsané z polských vojenských map "wigowek") a mají připomínat komu toto území za řekou San kdysi patřilo.

Mapa

Není tak dávno, kdy turisty přibližující se k polské hranici v okolí Užockého průsmyku obklopili ošuntělí pohraničníci, kteří na ně čekali jako na kořist a z jejich pohledu "důmyslně" kladené otázky měly pod vidinou opušťáku zjistit pravý důvod turistovy návštěvy. Při výstupu z vlaku, který doslova provrtává pohraniční pásmo, vás ostraha dráhy po patřičné kontrole donutila nastoupit do vlaku zpět a opustit toto přísně střežené území… O nějakém fotografování jedinečných železničních staveb z období Rakouska-Uherska nebyla ani řeč, pár našich kamarádů při pokusu prozkoumat toto jedinečné železniční dílo přišlo nejen o filmy, ale především o mnoho hodin strávených rozpravou se strážci tunelů a telefonování po všech nadřízených složkách.

Velký posun nastal 5 let zpátky, kdy území podzemních vleček a vojenských skladů opustila armáda a setrvačností fungující postsovětské pohraničníky vystřídala profesionální ukrajinská pohraniční stráž. Tímto se toto pohraniční území, nezmapovatelné od roku 1945, zpřístupnilo prvním zvědavcům a v Zakarpatské oblasti zmizely i ostnaté dráty. Dnes pohraniční stráž požaduje na své služebně nahlášení jmen a předpokládané trasy túry (v případě pohybu přímo po hraničním hřebenu doporučujeme nahlásit čísla patníků, odkud kam plánujete túru) a spraví o tom vysílačkami kolegy v terénu. Pokud zrovna nedělají nějaký "zátah" na imigranty, nemají důvod vás tam nepustit.

S uvolněním režimu v bývalém pohraničním pásu vznikl projekt ve spolupráci s Užanským národním parkem na vyznačení turistických tras, z prostředků Česko-polského fondu bylo za rok 2010 a 2011 vyznačeno 93 km tras, kdy červená značka vede z Velkého Berezného přes Javorník do Stužice a poté podél hranice na Užocký průsmyk - a na tuto hlavní trasu navazují spojovací trasy.

Projekt obnovy turistického značení financuje vláda ČR jako rozvojovou pomoc Ukrajině. Tak jako v případě projektu značení turistických tras v okolí Koločavy a Usť Čorné, po ukončení značkařských prací i v Užanském národním parku je vydána turistická mapa 1:50 tis. Vydání mapy finančně podpořil Kraj Vysočina.

Výřez mapy

Turistická mapa 1.50 tis vydavatelství Aurius je v trojjazyčném provedení (texty a názvosloví jsou ukrajinsky, česky resp. polsky) a mapuje území od trojmezí Kremenec po údolí horního toku řeky San, hlavní karpatský hřeben až k Pikuji a sousední majestátný vrchol Ostra hora stále častěji vyhledávaný turisty. V jižní části mapy je zachycen nástup z Velkého Berezného na hřeben Javornik a severní části poloniny Runa s Lutjanskou holicou.

Mapa poprvé v poválečné historii mapuje lesní cesty a stezky v pohraničním pásu, autoři dávali důraz i na zjištění názvosloví užívaného místními obyvateli, pohraničníky a členy horské služby - neboť s vysídlením původních obyvatel historické názvy vzali za své a prvorepublikové názvy nikdo nezná. Podařilo se díky konzultacím s kolegy z Klubu vojenské historie Humenné (www.kvhbeskydy.sk) zaznačit pozůstatky po vojenských hřbitovech z 1.světové války. UNP v údolí řeky Uh vybudoval info panely o bunkrech linie Arpád.

Na mapě je zmapováno a v podrobné textové části popsáno:

  • Rezervace Stužica-Užok, vyhlášená v roce 1908, dnes je součástí Karpatských bukových pralesů zahrnutých v roce 2007 na seznam UNESCO. Lesní porosty v nadmořské výšce 620 až 1 200 metrů ukrývají jedinečné exempláře mohutných buků lesních, vysokých až 45 metrů a starých 250-500 let, a jedle bělokoré o výšce až 50 m a stáří až 300 let. Kromě nich se zde nacházejí i mohutní jedinci javora horského a jilmu horského
  • Čierna Mlaka - kráter vzniklý po pádu meteoritu pod vrcholem Stinky. Jedná se o největší meteorit v Evropě, jehož váha byla odhadnuta na 500 kg. Jeho nejtěžší úlomek (279,8 kg) byl dlouho považovaný za největší kamenný meteorit na světě
  • Javornik (1017 m) - východně od nejvyššího vrcholu, pod vrškem Juda (910 m), najdeme původní chatu Klubu československých turistů (KČST) z roku 1936
  • Čeremcha (1130 m) - významné bojiště 1. světové války a zaniklý vojenský hřbitov vojáků padlých během jedné z nejvýznamnějších bitev o Karpaty, kdy v lednu a únoru 1915 zahynulo v nelidských podmínkách a krutých mrazech 25 tisíc vojáků. Nevýrazný vrchol poskytuje jedinečné výhledy na polské Bieszczady - na Tarnicu, poloninu Bukowskou až po Kynczyk Bukowski
  • Nejcennějšími kulturními památkami území jsou dřevěné bojkovské a lemkovské kostelíky, na mapě jich je znázorněno a popsáno sedm - Užok, Kostryno, Siľ, Vyška, Husnyj, Suchyj a Černoholova
  • Trať přes Užocký průsmyk (852 m) - z Volosianky trať stoupá serpentinami po okolních svazích směrem k hlavnímu karpatskému hřebenu, k Užockému průsmyku, vzdálenému vzdušnou čarou 7,5 km. Za pomoci nákladných staveb - viaduktů a tunelů překonává na 19 km dlouhém úseku výškové převýšení 362 m. Pro svoji krásu a odvážnost stavby byla trať nazývána "Podkarpatoruský Semmering". Na mapě je uveden i aktuální jízdní řád.
  • Severně od Užockého průsmyku, ve Lvovské oblasti, se nachází Nadsanský regionální krajinný park (Nadsianskyj regionalnyj landšaftnyj park). Nejznámějším motivem doliny Sanu je zřícenina kostela z roku 1931 v bývalé vesnici Sokoliki Górskie v pohraničním pásmu na ukrajinské straně hranice. Tento monument je tichým mementem násilného vysídlení doliny Sanu v letech 1945-46
  • Pro milovníky lyžování je na mapách tohoto území poprvé znázorněn nově vybudovaný lyžařský areál Vyška - Krasija. Sjezdovky jsou plně zasněžovány technickým sněhem, k dispozici je 8 km sjezdových tratí, k přepravě slouží tři sedačkové lanovky a dva vleky

Textová část je doplněna o šest doporučených túr s informacemi o převýšení a délce trasy a dalšími doporučeními. Mezi praktickými informacemi na mapě najdete tipy na ubytování a kontakty na horskou službu.

Mapa je od 1.července v prodeji v knihkupectví KIWI - svět map a průvodců v Praze, v Jungmannově ulici, kde je možné i mapy objednat přes e-shop www.mapykiwi.cz - nebo v distribuční síti MCU po celé ČR www.mcumedia.cz (informace tel: 777 723 240, mail: velkoobchod@mcumedia.cz). Doporučená mapy v plastovém obalu a kartičkou na odečítání vzdáleností je 129 Kč. Dodávání map prodejcům zajišťuje vydavatelství Aurius www.aurius.cz (aurius@seznam.cz).

Současně s dlouho očekávanou mapou UNP se objevuje i aktualizovaná a rozšířená mapy Svidovec, Gorgany, polonina Krasna o Jasiňu a údolí Tisy s plánovanými značenými trasami v okolí Bliznice v roce 2011.

Oblíbený portál Hauzi.cz Vám nabízí na výběr chaty a chalupy ze všech koutů země.

Dopřejte si ubytování na horách.

Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše.

Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatry.